Ohtlike veoste transportimine ja abistamine ohtlike veoste deklaratsioonide vormistamisel

Ohtlike veoste vedu nõuab erilist lähenemist, sest veoeeskirjade (hoiueeskirjade) rikkumine sellise ohuklassiga veoste vedamisel võib mitte ainult kahjustada transpordivahendit ja keskkonda, vaid ka põhjustada trauma, mürgistuse ning isegi inimeste ja loomade hukkumise.

 

Ohtlike veoste rahvusvahelise veo üks iseärasusi seisneb selles, et transpordieeskirjad on küllaltki keerulised, need sisaldavad hulgaliselt kokkuleppeid ja konventsioone. Võib juhtuda, et kauba saatja ei oska seda isegi seda kahtlustada, et tema veos kuulub „ohtlike veoste” kategooriasse. Muuseas, teil puudub vajadus Euroopa ja rahvusvahelist seadusandlust põhjalikult tundma õppida ning uurida, mis nimelt kuulub kategooriasse – „ADR veosed” – teil tuleb lihtsalt pöörduda ettevõttesse Delex Logistics ning siis teostatakse kõik vajalikud toimingud laitmatult ja turvaliselt.

 

Ohtlike veoste veoteenuste täielik kompleks sisaldab:

  • Veoste rahvusvahelist vedu „ukselt uksele”
  • Optimaalse marsruudi ja liikuvkoosseisu valikut
  • MSDS analüüsi (MaterialSafetyDataSheet/ Aine ohutuskaart)
  • Tollivormistamise teenuseid
  • Abistamist ohtlike veoste legitiimseks veoks vajalike dokumentide, sertifikaatide, MSDS vormistamisel

Selleks, et kontrollida ohtlike veoste vedamise võimalusi, saatke palun meile päring e-posti aadressile info@delex.ee või võtke meiega ühendust telefoni teel +372 504 3425.